Krise- og Kompetansesenteret

- Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre

Hjelp ved vold i nære relasjoner

 

PRESISERING I FORHOLD TIL COVID-19

Vi har åpent hele døgnet for alle som trenger bo- og beskyttelsestilbud.

Vi har dagsamtaler og møter på telefon. Ring 32 17 06 90 for avklaring.

 

 

 

 

Å si at noen har gjort noe mot deg og at du derfor er redd, sitter ofte langt inne.

Det handler ofte om en du har vært veldig glad i, fått barn med og som du har vært gift med. 

Når nære personer blir overgripere er det lett å klandre seg selv i stedet for å legge ansvaret på den som faktisk har det. 

Dersom du er i tvil er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.


Klikk her for å laste ned brosjyren
Klikk her for å laste ned vår brosjyre.
(krever AdobeReader)

      

 

 

dinutvei.no – en veiviser ved vold og overgrep Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

 

Loading feeds...

PSD to HTML

Du er her: Startsiden Hjelp ved vold i nære relasjoner