Gaver

Vi ønsker å takke for alle gaver og donasjoner, tjenester og støtte m.m. fra alle bidragsytere.

 

 Pengegaver til Krise- og Kompetansesenteret settes på konto: 1503 61 82005 og merkes med: Krise- og Kompetansesenteret prosjekt: 5525.

 Pengegaver til Krise- og Kompetansesenteret brukes etter givers ønske og ikke til drift, men til øremerket formål.