Krise- og Kompetansesenteret

- Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre

Vårt tilbud

Opplever du problemer i forhold til din partner, barn, foreldre eller andre?
Blir du truet eller slått?
Er du blitt seksuelt misbrukt eller voldtatt?

Vi kan tilby:
Betjent krisetelefon, samtaler på senteret, et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner, menn og barn, oppfølgingssamtaler, nettverksgrupper, opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger.

Dagligstua
Fra dagligstua

Samtale/veiledning
Krise- og Kompetansesenteret er ikke en behandlingsinstitusjon og vi tar ikke fra deg ansvaret. Det er bare du som vet hvordan du har det og hva du trenger hjelp til. Vi kan støtte deg med råd og veiledning og øke din innsikt og forståelse av her og nå, slik at du kan finne løsninger som kan bedre din livssituasjon.

Hos oss treffer du mennesker du kan stole på. Du vil møte mennesker som vil lytte til din historie, gi omsorg og ta vare på deg.


Vi har et samarbeid med offentlige instanser og kan hjelpe deg videre i systemet dersom du selv ønsker det. Vi kan i enkelte tilfeller også følge til avtaler (lege, politi, advokat, i retten, m.m.) ved behov.

Alle ansatte har lovpålagt taushetsplikt og du velger selv om du ønsker å være anonym.

Botilbud
Dersom du har behov for det, kan vi tilby deg et trygt sted å bo i en overgangsperiode. Har du barn, kan du selvfølgelig ta dem med deg.

Husk
At uansett alder, religion, kultur, politisk oppfatning eller sosial status, kan vi ALLE komme opp i situasjoner som synes håpløse å komme ut av. Det kan være vanskelig å se veien videre. Vi er her når du trenger oss. Ta kontakt.

Tlf 32 17 06 90

 

Du er her: Startsiden Vårt tilbud